перший козацький

Украину полирует идеологический каток. Павел Викнянский

Share Button

“Общество заидеологизированно – это официальный курс государства. Видим, что статья 15 Конституции Украины очень специфически “исполняется”. Мы убеждены, что диалог это то, что позволяет нам не стать дикарями, не сея ненависти, проговаривая проблематику. Это означает делать островки, где можно свободно говорить, а особенно о политике памяти нужно говорить свободно”, – рассказал председатель ВМОО “Студенческая республика” Павел Викнянский.

“Нам удалось собрать представителей различных сред и демонстрировать действительную солидарность. Как человеку не быть крепостным в ХХІ веке – об этом все мы дискутируем. Просто услышать друг друга, профессиональных специалистов и не пытаться что-то доказать, а услышать”.

“Мы убеждены, что вся система образования должна быть построена вокруг научного гражданского личностного подхода. Без идеологических рамок, искажения и фальсификации. Это означает, что никакой идеологизации медиа, пропаганды, когда псевдогероем становится некий информационный воин – это должно быть прекращено, табуировано навсегда. Вопреки идеологическому катку, который уже давно полирует Украину. Ибо это антицивилизационно, это новейшее варварство и дикость”.

“Иногда вижу, как выглядят журналистские ток-шоу: это ярмарка петушков, независимо от гендера, которые пытаются друг друга перекричать или переврать, вешая лапшу. Это происходит потому, что олигархический режим после Майдана только укрепился”.

Киев, Национальная историческая библиотека Украины, 17 ноября 2018

–укр–

“Суспільство заідеологізоване – це офіційний курс держави. Бачимо, що стаття 15 Конституції України дуже специфічно “дотримується”. Ми переконані, що діалог це те, що дозволяє нам не стати дикунами, не сіючи ненависті проговорюючи проблематику. Це означає робити острівці, де можна вільно говорити, а особливо про політику пам’яті потрібно говорити вільно”, – розповів голова ВМГО “Студентська республіка” Павло Вікнянський.

“Нам вдалося зібрати представників різних середовищ і демонструвати дійсну солідарність. Як людині не бути кріпаком в ХХІ столітті – про це все ми дискутуємо. Просто почути один одного, фахових спеціалістів намагатися не щось довести, а почути”.

“Ми переконані, що вся система освіти має бути побудована навколо наукового громадянського особистісного підходу. Без ідеологічних рамок, перекручування та фальсифікації. Це означає, що жодної ідеологізації медіа, пропаганди, коли псевдогероєм стає якийсь інформаційний воїн – це має бути припинено, табуйовано назавжди. Всупереч ідеологічному катку, який вже давно полірує Україну. Бо це антицивілізаційно, це новітнє варварство і дикунство”.

“Іноді бачу, як виглядають журналістські ток-шоу: це ярмарка півників, незалежно від гендеру, які намагаються один одного перекричати чи перебрехати, вішаючи локшину. Це відбувається тому, що олігархічний режим після Майдану тільки зміцнився”.

*Прим.: В ст.15 Конституції говориться, що “Жодна ідеологія не може визнаватися державою як обов’язкова. Цензура заборонена”.

Київ, Національна історична бібліотека України, 17 листопада 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/gLsdTyGeYF0

Ваш отзыв

comments

Translate »