перший козацький

Как “переводили храм в ПЦУ” под крики “НацКорпуса”. с. Погребы 02.02.2019. ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ

В селе Погребы Киевской области начался конфликт на основе перевода общины УПЦ в ПЦУ. Команда ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ на месте разбирается в событиях.

Постоянная прихожанка Наталья дала оценку действиям активистов:
“У нас в храм ходит 40 бабушек. Придет сейчас две тысячи и проголосует вместо этих бабушек. Кто будет тогда ходить в церковь каждое воскресенье? А молодежи нет. Благодаря этим бабушкам наши храмы вообще сохранились еще с советских времен. Мы не имеем права диктовать нашим бабушкам.

Это все политика. Потому что Бог есть любовь. Мы должны объединяться, а не воевать. Ну хотите, поставьте свой храм и молитесь, на каком хотите языке”.

Протоиерей Алексей Носенко, председатель юридического отдела Бориспольской епархии УПЦ, напомнил, что согласно законодательству, любые изменения в религиозной жизни общины возможны только ее решением, а не территориальной общины, как это сейчас пытаются сделать.

“Даже не община села, а какая-то группка людей со своими убеждениями пытается распоряжаться не своим имуществом, а религиозного прихода. Собрание в сельсовете нелегитимное, это нарушение закона”.

Погребы, 6 февраля 2019

–укр–

В селі Погреби, що на Київщині, розпочався конфлікт на підґрунті переведення громади УПЦ до ПЦУ. Розбираємось в подіях.

Постійна парафіянка Наталія дала оцінку діям активістів:
“У нас до храму ходить 40 бабушок. Прийде зараз дві тисячі і проголосує замість цих бабушок. Хто буде тоді ходити кожної неділі в церкву? А молоді немає. Завдяки цим бабушкам наші храми взагалі збереглися ще з радянських часів. Ми не маємо права диктувати нашим бабусям.

Це все політика. Бо Бог є любов. Ми повинні об’єднуватись, а не воювати. Ну хочете, поставте свій храм і моліться, якою хочете мовою”.

Протоієрей Олексій Носенко, голова юридичного відділу Бориспільської єпархії УПЦ, нагадав, що згідно законодавства будь-які зміни в релігійному житті громади можливі тільки її рішенням, а не територіальної громади, як це зараз намагаються зробити.

“Навіть не громада села, а якась групка людей зі своєю думклю намагається розпоряджатися не своїм майном, релігійної парафії. Збори в сільраді – це нелегітимне порушення закону”.

Президенти і партії приходять і йдуть. А Бог, перед яким усім відповідати, залишається незмінним. Бажаємо миру та порозуміння жителям Погребів.

Погреби, 6 лютого 2019

ссылка на видео: https://youtu.be/dgr8Ovt5nzg

Share Button

Ваш отзыв

comments