перший козацький

Как Рада “русский мир” запрещала. ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ, 4.10.18

Похоже, часть наших политиков-реформаторов, а точнее сказать «горячих голов», желают и дальше упорно делить людей на врагов и друзей. День 4 октября, ознаменовавшийся в сессионном зале наступлением на оппозиционные телеканалы и поддержкой радикальных мер по защите украинского языка, нам запомнился также и попыткой законодательно запретить идею «русского мира», приравняв ее к нацистской.

Что произошло 4 октября? Что такое “пропаганда русского мира”? И что говорят депутаты по этому поводу? Смотрите в передаче ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ на Первом Казацком!

И власть и оппозиция должны отвечать перед народом за свои действия и тем более бездеятельность. В новой передаче “Время отвечать” с ведущим Евгением Самойленко расскажем кому удалось выполнить предвыборные обещания, а кому не привыкать раздавать их налево и направо, в надежде, что опять им все сойдет с рук.

Время пустых обещаний прошло, не смотря на начало предвыборных компаний. Пришло ВРЕМЯ ОТВЕЧАТЬ.

Киев

–укр–

Схоже, частина наших політиків-реформаторів, а точніше сказати «гарячих голів», бажають і далі наполегливо ділити людей на ворогів і друзів. День 4 жовтня, що ознаменувався в сесійній залі наступом на опозиційні телеканали і підтримкою радикальних заходів щодо захисту української мови, нам запам’ятався також і спробою законодавчо заборонити ідею «русского мира», прирівнявши її до нацистської.

Що сталося 4 жовтня? Що таке “пропаганда російського світу”? І що говорять депутати з цього приводу? Дивіться в передачі ЧАС ВІДПОВІДАТИ на Першому Козацькому!

І влада і опозиція повинні відповідати перед народом за свої дії і тим більше бездіяльність. У новій передачі “Час відповідати” з ведучим Євгеном Самойленко розповімо кому вдалося виконати передвиборні обіцянки, а кому не звикати роздавати їх наліво і направо, в надії, що знову їм все зійде з рук.

Час порожніх обіцянок минув, не дивлячись на початок передвиборних кампаній. Прийшов ЧАС ВІДПОВІДАТИ.

Київ

ссылка на видео: https://youtu.be/gNFN8Gli6Hs

Share Button

Ваш отзыв

comments