перший козацький

Узбекистан тепер виробляє більше автомобілів, ніж Україна. Михайло Резнік

Share Button

“Українська автоіндустрія займала 7 сходинку серед європейських країн-виробників…за обсягами ринку 13 сходинку…в рік на ринку України продавалося до мільйонів автомобілів…всі цифри, які підтверджують, що ми були дійсно реально серозним гравцем в Європі — це кількість лояльних програм чи кількість проданих автомобілів за лояльними програмами наших фінансових партнерів, це понад 60%… тобто стимулювалося не тільки виробництво, але і стимулювалось і купівельна спроможність населення”, — заявив Михайло Резнік, президент Асоціації автовиробників України “Укравтопром”.

Експерт зазначив, що сьогодні до автовиробників приєднався Узбекистан, який ніколи не мав автовиробництва, Казахстан, Азербайджан розпачав у трьох економічних зонах виробляти автомобілі, тобто конкуренція зростає.

Також Резнік відмічає, що в Україні відсутня державна промислова політика і за рахунок тільки аграрного сегмента Україна не стане світовою економікою.

–рус–

“Украинская автоиндустрия занимала 7 место среди европейских стран-производителей…по объемам рынка 13 место…в год на рынке Украины продавалось до миллиона автомобилей…все цифры, которые подтверждают, что мы были действительно, реально серозными игроками в Европе — это количество лояльных программ или количество проданных автомобилей по лояльным программам наших финансовых партнеров, это более 60%…то есть стимулировалось не только производство, но и стимулировалась и покупательная способность населения “, — заявил Михаил Резник, президент Ассоциации Автопризводителей Украины “Укравтопром”.

Эксперт отметил, что сегодня к автопроизводителям присоединился Узбекистан, который никогда не имел автопроизводства, Казахстан, Азербайджан начал в трех экономических зонах производить автомобили, то есть конкуренция растет.

Также Резник отмечает, что в Украине отсутствует государственная промышленная политика и за счет только аграрного сегмента Украина не станет мировой экономикой.

ссылка на видео: https://youtu.be/hO02BhaK4MM

Ваш отзыв

comments

Translate »