перший козацький

Воєнний стан законсервує нинішню владу. Костянтин Матвієнко

Share Button

“Ultima ratio regum – останній довод королів: коли вже вичерпані всі політичні способи – починають говорити гармати. Те, що зараз заговорили про запровадження воєнного стану – це останній аргумент зберегти існуючий стан речей, законсервувавши ту владу, що є”, – переконаний політичний експерт Костянтин Матвієнко.

Політолог пояснив, що Росія не ховалася за зелених чоловічків, а відкрито вчинила провокацію та захопила українські кораблі. Це безумовний акт агресії.

“Але давайте згадаємо Іловайськ та Дебальцево. Тільки за офіційними даними, 366 загиблих військовослужбовців та добровольців. Мирне населення, яке загинуло чи пропало без вісті не піддають навіть обліку. Дебальцево взагалі – кривава рана, яка тривала 8 місяців. І ніхто про воєнний стан навіть не ставив так питання”.

“Те, що відбулося в Керченській протоці зараз – не співставне за рівнем загрози і рівнем втрат, яких зазнала Україна. Навіть коли росіяни внаглую забрали частину шельфу з вишками сумнозвісного Бойка. Україна ніяких дій в воєнному плані не вжила і ніхто стан воєнний оголосити не намагався”.

Експерт порівняв фіктивне “вбивство Бабченко” та напругу, яка після цього виникла в суспільстві з приводу загрози терористичних атак, вбивств відомих журналістів: “це той самий почерк, але в більших масштабах”.

“На жаль, воєнний стан швидше за все буде запроваджено. Під загрозою – вибори президентські, парламентські та в ради і місцевих голів. Виникне владний консенсус, з точки зору беззаконного і недемократичного продовження повноважень чинної зараз влади”.

“Боюся, що під приводом воєнного стану будуть обмежені мирні зібрання, а як опозиції агітувати, коли інформаційний простір зачищено? Комунікація суспільства і опозиційних політиків владою буде сильно обмежуватись. Фокус уваги суспільства намагаються перевести з бюджету, інфляції, зубожіння на російську загрозу”.

“РФ підіграє цим процесам, бо Путін і Порошенко вирішують одне завдання – залишитись при владі”.

Київ, Інтерфакс-Україна, 26 листопада 2018

–рус–

“Ultima ratio regum – последний довод королей: когда уже исчерпаны все политические способы – начинают говорить пушки. То, что сейчас заговорили о введении военного положения – это последний аргумент сохранить существующее положение вещей, законсервировав ту власть, которая есть”, – убежден политический эксперт Константин Матвиенко.

“Давайте вспомним Иловайск и Дебальцево. Только по официальным данным, 366 погибших военнослужащих и добровольцев. Мирное население, которое погибло или пропало без вести не поддается даже учету. Дебальцево – вообще кровавая рана, которая длилась 8 месяцев. И никто о военном положении даже не ставил так вопрос”.

“То, что произошло в Керченском проливе сейчас – не сопоставимо по уровню угрозы и уровнем потерь, которые понесла Украина. Даже когда россияне внаглую забрали часть шельфа с вышками пресловутого Бойко. Украина никаких действий в военном плане не приняла и никто состояние военное объявить не пытался”.

Эксперт сравнил фиктивное “убийство Бабченко” и напряжение, которое после этого возникла в обществе по поводу угрозы террористических атак, убийств известных журналистов: “это тот самый почерк, но в больших масштабах”.

“К сожалению, военное положение скорее всего будет введено. Под угрозой – выборы президентские, парламентские и в местные советы. Возникнет властный консенсус, с точки зрения беззаконного и недемократического продление полномочий действующей сейчас власти”.

“Боюсь, что под предлогом военного положения будут ограничены мирные собрания, а как оппозиции агитировать, когда информационное пространство зачищено? Коммуникация общества и оппозиционных политиков властью будет сильно ограничиваться. Фокус внимания общества пытаются перевести с бюджета, инфляции, обнищания на российскую угрозу”.

“РФ подыгрывает этим процессам, потому что Путин и Порошенко решают одну задачу – остаться при власти”.

Киев, Интерфакс-Украина, 26 ноября 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/Mb958vXHE3Y

Ваш отзыв

comments

Translate »