перший козацький

Яким Церквам довіряють українці? Соцопитування Центру Разумкова

Share Button

26 квітня Центр Разумкова презентував результати соціологічного дослідження “Особливості релігійного і церковно-релігійного самовизначення українських громадян: тенденції 2010-2018 рр.”. Результати обговорили на круглому столі “Релігія і влада в Україні: проблеми взаємовідносин” представники духовенства різних конфесій та релігійних організацій, соціологи, релігієзнавці та народні депутати.

Заступник директора соціологічної служби Михайло Міщенко навів основні цифри дослідження. Опитування проведено з 23 по 28 березня 2018, за виключенням непідконтрольних територій Донбасу та АР Крим. Опитано 2016 респондентів віком від 18 років. Ставлення громадян до різних релігій і релігійних течій є переважно або позитивним, або байдужим. Найчастіше висловлювалося позитивне ставлення до православ’я – 78% (від 82% у Центральному регіоні до 74% – на Сході). Позитивне ставлення до греко-католицизму висловили 42% респондентів, байдуже – 39%, негативне – лише 4%. Стосовно всіх інших релігій і релігійних течій загалом по країні переважає байдуже ставлення, однак, привертають увагу й досить значні частки опитаних, які засвідчили негативне ставлення, зокрема до ісламу (19%), євангелічних і харизматичних церков (16%), іудаїзму (14%), протестантизму (13%).

У питанні ставлення до деяких релігій і релігійних течій дуже виразними є регіональні відмінності. На Заході переважна більшість (74%) опитаних засвідчили позитивне ставлення до греко-католицизму – тоді як у решті регіонів відносна більшість опитаних є до нього байдужими (від 46% у Центрі до 38% на Півдні).

Якщо серед вірних УГКЦ прихильники національної орієнтованості церкви та релігії становлять більшість (57%), серед УПЦ-КП – відносну більшість (47%), то серед вірних УПЦ відносну більшість (49%) становлять противники такої точки зору. 27% підтримали ту думку, що “православні України мають згуртуватися навколо УПЦ-КП”; дещо менше – 23% що “православні Церкви України повинні об’єднатися в єдину Церкву, яка домагатиметься незалежності”.

За показником довіри Церква продовжує утримувати одну з перших позицій серед суспільних і політичних інститутів (поряд з волонтерськими організаціями і Збройними Силами), хоча показник трохи знизився, наразі це 60%.

Виразно погіршується також ставлення громадян до публічної демонстрації державними діячами релігійної поведінки.

Оцінюючи причини міжконфесійних конфліктів, респонденти переважно називають їх суто політичними – 31%. Третина опитаних вважає, що свобода совісті та віросповідання декларується, але не здійснюється. Лише 17% певні, що влада однаково ставиться до усіх релігійних організацій, 50% вважає, що влада вивищує одну церкву на противагу до інших.

16:10 “Церквам треба звернути увагу на запит суспільства на більшу соціальну активність. Вона завжди опікувалася бідними, хворими, має більше цим займатися, та не втратити свою місію в цьому”, – сказав директор відділу релігійної свободи УУКЦАСД Максим Крупський. Представник протестантизму також просив Центр Разумкова збільшити кількість опитуваних задля підвищення точності результатів.

17:40 “Абсолютна більшість громадян бачить Церкву, як елемент громадянського суспільства і ця позитивна тенденція посилюється. Вибудовуються не державно-церковні відносини, а трикутник суспільство-церква-держава. Більшість проти того, щоб Церква була в руках держави, але відмічають її особливу соціальну місію. Друга роль – утвердження національної свідомості”, – заявив виконавчий директор патріаршої курії УГКЦ Роман Небожук.

21:20 “На сьогодні в Україні немає утисків релігійних уподобань. Україна може стати прикладом співіснування. І хоча сьогодні підняли питання автокефалії православної Церкви, я сподіваюся, що все ж таки Церква не буде державною, а ми всі будемо мати те місце, яке займаємо сьогодні”, – сказав представник баптистів, голова комітету зовнішної місії ВСЦ ЄХБ Володимир Кондор.

Київ, Готель “Національний”, 26 квітня 2018

–рус–

26 апреля Центр Разумкова представил результаты социологического исследования “Особенности религиозного и церковно-религиозного самоопределения украинских граждан: тенденции 2010-2018 гг”. Результаты обсудили на круглом столе “Религия и власть в Украине: проблемы взаимоотношений” представители духовенства различных конфессий, эксперты и народные депутаты.

Опрос проведен с 23 по 28 марта 2018, за исключением неподконтрольных территорий Донбасса и АР Крым. Опрошено 2016 респондентов. Чаще всего высказывалось положительное отношение к православию – 78%.

По показателю доверия Церковь продолжает лидировать – 60%. Ухудшается отношение граждан к публичной демонстрации государственными деятелями религиозного поведения. Оценивая причины межконфессиональных конфликтов, преимущественно респонденты называют их сугубо политическими – 31%. Треть опрошенных считает, что свобода совести и вероисповедания декларируется, но не осуществляется.

ссылка на видео: https://youtu.be/s0008KuImF8

Ваш отзыв

comments

Translate »