перший козацький

Заангажированный омбудсмен от “Народного фронта” нелегитимен. Правозащитники (укр)

Share Button

Для розвитку громадянського суспільства дуже важливою є роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Сьогодні інститут омбудсмена набагато сильніший, аніж десять років тому. Але при обранні нового уповноваженого відбулися порушення принципового характеру, що оставлять під загрозу його здатність виконувати свої обов’язки. Про це заявила Альона Луньова, експерт Центру інформації про права людини, виступаючи в Українському кризовому медіа центрі.

«Для нас, для громадянського суспільства вкрай важливо, щоб цей інститут був максимально незалежний. І саме на незалежність цього інституту були направлені наші численні вимоги до спікера парламенту, Верховної Ради щодо відкритого конкурсу на посаду омбудсмена», — нагадала Луньова.

За її словами, починаючи з травня 2017 року, окремі громадські організації, коаліція громадських організацій неодноразово звертались до спікера Андрія Парубія, депутатів Верховної Ради, щоб обрати омбудсмена на тій основі, яка відповідає паризьким принципам, а саме — залученням до цього процесу громадських організацій. Адже йдеться про посаду, яка повинна ґрунтуватись на розумінні, на баченні правозахисту. І хто, крім громадських організацій, які займаються захистом прав людини, може визначити професійність кандидата на цю посаду.

«Проте ці наші вимоги не були почуті. Так само, як не були почуті й вимоги щодо того, щоб ті три кандидати, які були висунуті від політичних партій, і особливо кандидати, які були явно заангажовані, не брали участь у цьому конкурсі. Я ще раз звертаюсь до того принципу, що офіс омбудсмена повинен бути незалежний. Яка ж може бути гарантія незалежності, коли його очільником є представник політичної партії?», — констатувала експерт Центру.

Незважаючи на вимоги Основного Закону, Верховна Рада обрала омбудсменом члена фракції «Народного фронту», депутатку Людмилу Денисову. Саме тому, як стверджує Луньова, Конституційний суд повинен поставити крапку в цьому питанні і визнати, що процедура обрання омбудсмена була неконституційною. Такої ж думки дотримується речниця «Amnesty International Ukraine» Марія Гур’єва, яка підняла питання щодо прозорості процедури обрання омбудсмена та дотримання певних стандартів.
«Для нас важливим є не стільки особистість омбудсмена, скільки переконаність у тому, що омбудсмена обрали за процедурою. Є певні суперечності в законодавстві, які роблять нелегітимною будь-яку людину, обрану на цю посаду. Відповідно ці розбіжності необхідно ліквідувати. Далі під час обрання омбудсмена потрібно долучити громадянське суспільство до процесу обговорення», — повідомила Марія Гур’єва.

Оскільки цих умов не дотримали, на даний момент неможливо мати незалежного омбудсмена. Цей процес є політичним, підсумувала Олександра Дворецька, координатор Благодійного фонду «Восток-СОС».

11 квітня 2018 р. Український кризовий медіа центр

-рус-

«Для нас, для гражданского общества крайне важно, чтобы этот институт был максимально независим. И именно на независимость этого института были направлены наши многочисленные требования к спикеру парламента, Верховной Рады относительно открытого конкурса на должность омбудсмена», — напомнила Алена Лунева, эксперт Центра информации по правам человека, выступая в Украинском кризисном медиацентре.

Несмотря на требования Основного Закона, Верховная Рада избрала омбудсменом члена фракции «Народного фронта», депутатку Людмилу Денисову. Именно поэтому, как утверждает Лунева, Конституционный суд должен поставить точку в этом вопросе и признать, что процедура избрания омбудсмена была неконституционной. Такого же мнения придерживается спикер «Amnesty International Ukraine» Мария Гурьева, которая подняла вопрос о прозрачности процедуры избрания омбудсмена и соблюдения определенных стандартов.
«Для нас важна не столько личность омбудсмена, сколько уверенность в том, что омбудсмена выбрали по процедуре. Есть определенные противоречия в законодательстве, которые делают нелегитимной любого человека, избранного на эту должность. Соответственно эти разногласия необходимо ликвидировать. Далее при избрании омбудсмена нужно подключить гражданское общество к процессу обсуждения», — сообщила Мария Гурьева.
Поскольку эти условия не сдержали, на данный момент невозможно иметь независимого омбудсмена. Этот процесс является политическим, подытожила Александра Дворецкая, координатор Благотворительного фонда «Восток-СОС».

ссылка на видео: https://youtu.be/b6cQj-ifnOs

Ваш отзыв

comments

Translate »