перший козацький

Зачем нам Крестные ходы, и почему они бесят безбожников? Руслан Калинчук

Share Button

” Само это действие – выход верующих из храма, вынесение наружу святынь (креста, икон, Евангелия) – выражает стремление освятить окружающее пространство молитвой, показать, явить свою веру через дело и слово. Это одна из задач крестного хода – выйти навстречу тем, кто не сделал пока шаг в сторону Церкви, кто сомневается, не верует или верует иначе. Даже если это всего лишь Пасхальный Крестный ход вокруг храма, у верующих всегда есть возможность засвидетельствовать свою веру во Христа.
Надо отметить, что сейчас многодневные крестные ходы порой приобретают вид миссионерского паломничества или даже миссионерской экспедиции. Просветительское и миссионерское значение крестных ходов проявляется особенно ярко тогда, когда они проходят по деревням или селам, где нет храма.

Именно то, что Крестным ходом Церковь проповедует Христа, показывает себя носителем правды Христовой и беснует раскольников, националистов и чиновников из числа сторонников Порошенко”.

-укр-

“Саме ця дія – вихід вірян з храму, винесення назовні святинь (хреста, ікон, Євангелія) – висловлює прагнення освятити навколишній простір молитвою, показати, явити свою віру через справу і слово. Це одне із завдань хресного ходу – вийти назустріч тим, хто не зробив поки крок в сторону Церкви, хто сумнівається, не вірує або вірує інакше. Навіть якщо це всього лише Пасхальний Хресний хід навколо храму, у віруючих завжди є можливість засвідчити свою віру в Христа.
Треба відзначити, що зараз багатоденні хресні ходи часом набувають вигляду місіонерського паломництва або навіть місіонерської експедиції. Просвітницький та місіонерське значення хресних ходів проявляється особливо яскраво тоді, коли вони проходять по селах або селах, де немає храму.
Саме те, що Хресним ходом Церква проповідує Христа, показує себе носієм правди Христової і дратує розкольників, націоналістів і чиновників з числа прихильників Порошенко “.

ссылка на видео: https://youtu.be/hugP0nQvMiI

Ваш отзыв

comments

Translate »