перший козацький

Зменшення ціни на бензин буде впливати на інфляцію в Україні. Олексій Дорошенко

Share Button

“Нефть уже месяц падает в цене на мировом рынке – около $60 за баррель. Это означает, что бензин и газ должны подешеветь на 20% или чуть меньше. Медленно цены на АЗС пошли вниз”, – отметил председатель Нацсовета экономического развития Алексей Дорошенко.

“Когда цена на нефть растет, цены мы видим сразу меняются вверх, а когда падает – цены вниз идут довольно медленно. Но видим, что цена на топливо падает и это значит, что понемножку будет дешеветь перевозка, логистика. Это также повлияет на общий уровень инфляции. Но в этом году мы это не заметим”.

“Акцизы являются крупнейшим налогом на нефтепродукты. Французы вышли на улицы, когда цена поднялась на топливо на 6%. Но сами французы говорят, что это просто стало последней каплей, когда падал уровень жизни”.

“Это нам кажется, что люди в Европе получают в 10-15 раз больше. А на самом деле, после расчета по страховкам, тебе фактически ничего не остается. Французы хотят изменить не только экономическую ситуацию, но и политическую”.

“Ни в Украине, ни во Франции не могут позволить себе увеличение пенсий или минимальной зарплаты. Принятый у нас бюджет-2019 достаточно жесткий. Мы живем по-нищенски, но понимаем, что 2019 год лучше не будет”.

Киев, 11 декабря 2018

–укр–

“Нафта вже місяць падає в ціні на світовому ринку – біля $60 за барель. Це означає, що бензин і газ повинні подешевшати на 20% чи трошки менше. Поволі ціни на АЗС пішли вниз. Інше питання, що це відбувається досить повільно”, – зазначив голова Нацради економічного розвитку Олексій Дорошенко.

“Коли ціна на нафту зростає, ціни ми бачимо одразу змінюється догори, а коли падає – ціни вниз йдуть доволі повільно. Але бачимо, що ціна на паливо падає і це означає, що потрошку буде дешевшати перевезення, логістика. Це також буде впливати на загальний рівень інфляції. Але цього року ми це не помітимо”.

“Акцизи є найбільшим податком на нафтопродукти. Французи вийшли на вулиці, коли ціна піднялася на паливо на 6%. Але самі французи говорять, що це просто стало останньою краплею, коли падав рівень життя”.

“Це нам здається, що люди в Європі отримують в 10-15 разів більше. А насправді, після розрахунку за страховками, тобі фактично нічого не залишається. Французи хочуть змінити не тільки економічну ситуацію, але й політичну”.

“Ні в Україні, ні у Франції не можуть дозволити собі збільшення пенсій чи мінімальної зарплати. Прийнятий у нас бюджет-2019 досить жорсткий. Ми живемо по-жебрацьки, але розуміємо, що 2019 рік кращим не буде”.

Київ, 11 грудня 2018

ссылка на видео: https://youtu.be/gcyRYnDXsrE

Ваш отзыв

comments

Translate »