перший козацький

Афган: бегство США VS вывод СССР. Что ждёт Афганистан с Талибаном? Всеволод Степанюк

Share Button

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Последние события в Афганистане можно рассмотреть под несколькими углами зрения: мировозренческим, геополитическим и экономическим.
Действительно, в Афганистане терпели поражение все.
Начиная от Македонского.
Он, формально, покорил, как и США.
Как только он оттуда ушёл, все его гарнизоны были вырезаны, а предыдущая власть восстановлена.
Надолго установить свою власть, или надолго установить власть ни у кого не удавалось”, – рассказал эксперт по экономическим вопросам Всеволод Степанюк.

“Громадное влияние в Афганистане сейчас имеет Китай.
Конечно, можно сказать, что и Россия там пытается договариваться.
Не нужно забывать о договоре ОДКБ, по которому границу между республиками Средней Азии и Афганистаном охраняют российские пограничники.
Можно вспомнить и встречу Лаврова с лидерами Талибана, и слова того же Трампа о том, что нужно расследовать сотрудничество Талибана и российских спецслужб…
Мы видим, что сотрудничество Талибана с Россией, в том числе, есть”.

“Я думаю, что сильно ошибаются те, кто думает, что Талибан может составлять какую-либо угрозу России. Хотя бы потому, что им придётся пройти через суннитские республики Средней Азии, где их явно не ждут. Условия там не горы, там пустыня.
А с другой стороны им нужно пройти через Кавказские республики.
Что то, что другое – практически не реально”.

16 августа 2021, Киев

-укр-

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Останні події в Афганістані можна розглянути під кількома кутами зору: світоглядним, геополітичним та економічним.
Дійсно, в Афганістані зазнавали поразки всі.
Починаючи від Македонського.
Він, формально, підкорив, як і США.
Як тільки він звідти пішов, всі його гарнізони були вирізані, а попередня влада відновлена.
Надовго встановити свою владу, або надовго встановити лояльну владу ні у кого не вдавалося”, – розповів експерт з економічних питань Всеволод Степанюк.

“Величезний вплив в Афганістані зараз має Китай.
Звичайно, можна сказати, що і Росія там намагається домовлятися.
Не потрібно забувати про договір ОДКБ, за яким кордон між республіками Середньої Азії і Афганістаном охороняють російські прикордонники.
Можна згадати і зустріч Лаврова з лідерами Талібану, і слова того ж Трампа про те, що потрібно розслідувати співпрацю Талібану і російських спецслужб …
Ми бачимо, що співпраця Талібану з Росією, в тому числі, є”.

“Я думаю, що сильно помиляються ті, хто думає, що Талібан може становити будь-яку загрозу Росії. Хоча б тому, що їм доведеться пройти через сунітські республіки Середньої Азії, де їх явно не чекають. Умови там не гірські, там пустеля.
А з іншого боку їм потрібно пройти через Кавказькі республіки.
Що то, що інше – практично не реально”.

16 серпня 2021, Київ

Ваш отзыв

comments

Translate »