перший козацький

Беларусь снимет Литву с транзитной “иглы”. Как ЕС толкает Минск к Путину. ЗНАКИ Сергея Белашко

Share Button

О транзите белорусских нефтепродуктов через российский порт Усть-Луга. Договор заключен и до 2023 года Россия готова принять минимум 9,8 млн тонн мазута, бензина и масел из Белоруссии. Политолог Сергей Белашко делает из этого знакового события серьезные выводы.

Это соглашение стало прямым следствием острого внутриполитического кризиса в республике Беларусь. 26 августа Литва заявила о введении санкций против Беларуси, точнее ужесточает их. Лукашенко в ответ заявляет, что литовцы узнают на своей шкуре, что такое санкции по-настоящему.

Все белорусские товары из Клайпеды переориентируют на другие порты. Похоже, что под давлением Москвы выбор в пользу латвийских портов был изменен в пользу Ленинградской области.

Министр транспорта РБ Алексей Авраменко заявляет, что это пилотный проект, а дальше на Усть-Лугу могут пойти калий, лес и продукция машиностроения. Мощности российского порта планируют расширить до 140 миллионов тонн. Цена вопроса – Клайпедский порт недополучит за три года больше 100 миллионов евро. Как заявил Лукашенко, 30% всего литовского бюджета – это транзит.

В итоге Москва дожимает Лукашенко всё больше интегрироваться с РФ на своих условиях, а Европа не оставляет ему другого выбора.

Киев, 22 февраля 2021

–укр–

Про транзит білоруських нафтопродуктів через російський порт Усть-Луга. До 2023 року Росія готова прийняти мінімум 9,8 млн тонн мазуту, бензину і масел з Білорусії. Політолог Сергій Белашко робить з цієї знакової події серйозні висновки.

Ця угода стала прямим наслідком гострої внутрішньополітичної кризи в республіці Білорусь. 26 серпня Литва заявила про введення санкцій проти Білорусі, точніше посилює їх. Лукашенко у відповідь заявляє, що литовці дізнаються на своїй шкурі, що таке санкції по-справжньому.

Всі білоруські товари з Клайпеди переорієнтують на інші порти. Схоже, що під тиском Москви вибір на користь латвійських портів був змінений на користь Ленінградської області.

Міністр транспорту РБ Олексій Авраменко заявляє, що це пілотний проект, а далі на Усть-Лугу можуть піти калій, ліс і продукція машинобудування. Потужності російського порту планують розширити до 140 мільйонів тонн. Ціна питання – Клайпедський порт недоотримає за три роки більше 100 мільйонів євро. Як заявив Лукашенко, 30% всього литовського бюджету – це транзит.

У підсумку Москва дотискує Лукашенко все більше інтегруватися з РФ, а Європа не залишає йому іншого вибору.

ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=7dxwFOTw4e4

Ваш отзыв

comments

Translate »