перший козацький

Це крик душі мільйонів! Порушені фундаментальні права вірян УПЦ. митрополит Климент

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

1 квітня відбулася прес-конференція «Звернення віруючих УПЦ до влади: дискримінуючі закони і утиски».

Голова Синодально-інформаційного відділу УПЦ митрополит Прилукський та Ніженський Климент розповів про дискримінацію православних вірян та звернення громад до влади.

“У грудні минулого року Священний Синод Української Православної Церкви, від імені всього єпископату, тисяч священників, монахів і вірян, звернувся до президенту України, однак відповіді, на сьогодні, ніякої ми не отримали.
Тому віряни, можна сказати, взяли ініціативу у свої руки.
По всіх єпархіях УПЦ були підготовлені звернення, листи до президента України, до Верховної Ради, і до Кабміну, з вимогою звернути увагу на порушення Конституції, прав і свобод віруючих громадян, які сьогодні наявні у державі, в наслідок законопроектів.
Також вірні вимагають внести корективи у законодавство і відмінити ті законодавчі ініціативи, які здатні створити напруження”, – розповів митрополит.

“Я хотів би наголосити, що та кількість вірян, яка підписала звернення до президента України, до інших гілок влади – це понад мільйон громадян.
Якщо співставити із кількістю виборців президента у першому турі голосування, то це майже п’ята частина всіх, хто проголосував за нього.
Тому, ігнорування таких звернень – це просто неповага до великої кількості виборців, які є повноправними громадянами України.
Також, це свідчить про серйозну кризу у сфері дотримання фундаментальних свобод, які Україна задекларувала, як демократична країна”.

“Є інформація про те, що один із основних ініціаторів поглиблення церковного розколу в Україні – це Патріарх Варфоломій, резиденція якого знаходиться у Стамбулі.
Він отримав запрошення від української влади на прибуття до країни.
В очевидь, ми спостерігаємо, що є бажання у деяких представників влади, до прибуття цієї особи, створити видимість, або хибну статистику щодо того, що процеси, розпочаті Порошенком та Варфоломієм мають своє продовження”.

1 квітня 2021, Київ, “Українські новини”

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

1 апреля состоялась пресс-конференция «Обращение верующих УПЦ к власти: дискриминирующие законы и притеснения».

Председатель Синодального информационного отдела УПЦ митрополит Прилукский и Нежинский Климент рассказал о дискриминации православных верующих и обращениях общин к власти.

“В декабре прошлого года Священный Синод Украинской Православной Церкви, от имени всего епископата, тысяч священников, монахов и верующих, обратился к президенту Украины, однако ответа, на сегодняшний день, никакого мы не получили.
Поэтому верующие, можно сказать, взяли инициативу в свои руки.
По всем епархиям УПЦ были подготовлены обращения, письма к президенту Украины, в Верховную Раду, и в Кабмин с требованием обратить внимание на нарушение Конституции, прав и свобод верующих граждан, которые сегодня имеются в государстве, в результате законопроектов.
Также верные требуют внести коррективы в законодательство и отменить те законодательные инициативы, которые способны создать напряжение”, – рассказал митрополит.

“Я хотел бы подчеркнуть, что количество верующих, которые подписали обращение к президенту Украины, к другим ветвям власти – это более миллиона граждан.
Если сопоставить с количеством избирателей президента в первом туре голосования, то это почти пятая часть всех проголосовавших за него.
Поэтому, игнорирование таких обращений – это просто неуважение к большому количеству избирателей, которые являются полноправными гражданами Украины.
Также, это свидетельствует о серьезном кризисе в сфере соблюдения фундаментальных свобод, которые Украина задекларировала, как демократическая страна”.

“Есть информация о том, что один из основных инициаторов углубления церковного раскола в Украине – это Патриарх Варфоломей, резиденция которого находится в Стамбуле.
Он получил приглашение от украинской власти прибытия в страну.
В очевидной, мы наблюдаем, что желание у некоторых представителей власти, до прибытия этого лица, создать видимость, или ложную статистику о том, что процессы, начатые Порошенко и Варфоломеем имеют свое продолжение”.

1 апреля 2021, Киев, “Украинские новости”

ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=9B9H9dsdOzY

Ваш отзыв

comments

Translate »