перший козацький

Государство вмешалось в двухтысячелетнее устройство Церкви. о. Феодосий Пубдякуник

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Владика у своєму слові згадував про те, що у Церкві існують інституції, які формують закони, канони, норми, згідно яких існує Церква.
Такі інституції іменувалися Соборами (Помісними, Вселенськими і т.д.).
Так само, така інституція існує і у державі. На сьогоднішній день, в українській державі існує Верховна Рада України, яка наділена функціями прийняття законів.
Згідно преамбули Конституції України, Верховна Рада України, від імені українського народу виражає бажання прийняти Конституцію, що було зроблено 25 років тому.
Тут важливим моментом є наголосити на тих критеріях, де не збігаються ці положення. Коли Верховна Рада України виступає не від імені українського народу, а виражає волю окремо взятих осіб”, – розповів представник Синодального Юридичного відділу УПЦ ієрей Феодосій Пубдякуник.

“На сьогоднішній день, наша задача знову, можливо простими словами, а не юридичними термінами, сісти за якійсь обширні столи переговорів, де буде реакція зі сторони президента і Парламенту, можливо на спічках, якщо не розуміють юридичними термінами, можливо на пальцях, пояснити позицію”.

30 червня відбувся круглий стіл, присвячений 25-річчю Конституції України «Основний закон України і його застосування в УПЦ», організований громадською спілкою “Миряни”.

30 червня 2021, Київ

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Владыка в своем слове говорил о том, что в Церкви существуют институты, которые формируют законы, каноны, нормы, согласно которым существует Церковь.
Такие институты именовались Соборами (Поместными, Вселенскими и т.д.).
Такой институт существует и в государстве. На сегодняшний день, в украинском государстве существует Верховная Рада Украины, которая наделена функциями принятия законов.
Согласно преамбулы Конституции Украины, Верховная Рада Украины, от имени украинского народа выражает желание принять Конституцию, что было сделано 25 лет назад.
Здесь важным моментом является подчеркнуть те условия, где не совпадают эти положения. Когда Верховная Рада Украины выступает не от имени украинского народа, а выражает волю отдельно взятых лиц”, – рассказал представитель Синодального Юридического отдела УПЦ иерей Феодосий Пубдякуник.

“На сегодняшний день, наша задача снова, возможно простыми словами, а не юридическими терминами, сесть за какие-то обширные столы переговоров, где будет реакция со стороны президента и парламента, возможно на спичках, если не понимают юридическими терминами, возможно на пальцах, объяснить позицию”.

30 июня состоялся круглый стол, посвященный 25-летию Конституции Украины «Основной закон Украины и его применение в УПЦ», организованный общественной союзом “Миряне”.

30 июня 2021, Киев

Ваш отзыв

comments

Translate »