перший козацький

Крестные ходы говорят правду о том, во что верят украинцы. Константин Бондаренко

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом в бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Якщо, умовно кажучи, люди мають певну політичну ангажованість, певну політичну визначеність, мають певні політичні симпатії, вони, так само, вирішують визначатися на користь тієї, чи іншої конфесії, саме виходячи, в першу чергу, зі своїх політичних переконань.
Умовно кажучи, я не буду говорити, що я за Українську Православну Церкву. Я скажу за ПЦУ, тому що це політично більш правильно.
У той же час, якщо ми подивимося на реальну ситуацію, то, очевидно, ця політична ангажованість не дає говорити про воцерковленість цих людей”, – поділився думками політолог, голова правління Фонду “Українська політика” Костянтин Бондаренко.

“Соціологи дуже часто жартують. Є дуже велика кількість жартів про опитування і заміри, про різницю між цими опитуваннями і замірами, але є цілий ряд показників, які дозволяють говорити про належність до цієї, чи іншої Церкви.
Вже говорилося тут про кількість приходів і прихожан, кількість священників. Є ще такий показник, як кількість монахів. Відповідно, кожна конфесія звертається саме до цього показника. Кількості тих адептів, які присвячують своє життя служінню Церкві у монастирях.
В УПЦ кількість монахів становить близько 4,5 тисяч. У ПЦУ – 250-300 чоловік.
Очевидно, що можна багато говорити про певні політичні моменти, але час покаже, що є канонічною формою, а що ж наносним, тимчасовим, певною даниною моменту”.

1 червня “Клуб експертів” презентував дослідження соціологів “Статистика і аналіз основних релігійних груп в Україні”.

1 червня 2021, Київ

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Если, условно говоря, люди имеют определенную политическую ангажированность, политическую определенность, имеют определенные политические симпатии, они, так же, решают определяться в пользу той или иной конфессии, именно исходя, в первую очередь, из своих политических убеждений.
Условно говоря, я не буду говорить, что я за Украинскую Православную Церковь. Я скажу за ПЦУ, потому что это политически более правильно.
В то же время, если мы посмотрим на реальную ситуацию, то, очевидно, эта политическая ангажированность не дает говорить о воцерковленности этих людей”, – поделился мыслями политолог, председатель правления Фонда” Украинская политика” Константин Бондаренко.

“Социологи очень часто шутят. Есть очень большое количество шуток об опросах и замерах, о разнице между этими опросами и замерами, но есть целый ряд показателей, которые позволяют говорить о принадлежности к этой или другой Церкви.
Уже говорилось здесь о количестве приходов и прихожан, количестве священников. Есть еще такой показатель, как количество монахов. Соответственно, каждая конфессия обращается именно к этому показателю. Количества адептов, которые посвящают свою жизнь служению Церкви в монастырях.
В УПЦ количество монахов составляет около 4,5 тысяч. В ПЦУ – 250-300 человек.
Очевидно, что можно много говорить об определенных политических моментах, но время покажет, что является канонической формой, а что же наносным, временным, определенной данью моменту”.

1 июня “Клуб экспертов” презентовал исследование социологов “Статистика и анализ основных религиозных групп в Украине”.

1 июня 2021, Киев

Ваш отзыв

comments

Translate »