перший козацький

Население Украины сократится ещё на 6 млн. Константин Бондаренко

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Нові власники землі, а, в першу чергу, це будуть іноземці, будуть стимулювати нові міграційні процеси. Привозити сюди більш дешеву робочу силу, як це відбувалося в усьому світі.
Коли в Україні з’явиться нова дешева робоча сила, дешевша ніж українська робоча сила, із Південно-Східної Азії, з Африки, це можем призвести до нових негативних демографічних процесів на селі.
Там можуть відбутися зіткнення інтересів, враховуючи консерватизм українського села, враховуючи ксенофобію.
Демографічні процеси найближчих 10 років важко прогнозовані, але те, що демографічна картина зміниться – це однозначно”, – розповів історик, політолог, керівник фонду “Українська політика” Костянтин Бондаренко.

“Оголошено боротьбу олігархам. Питання тільки хто ці олігархи?
Ви знаєте, я, від сили, можу нарахувати 5-6 олігархів. Данілов каже, що у нас є мінімум 13 олігархів.
Я думаю, що список буде зростати. Відповідно, будь-який бізнесмен, який буде неугодний владі, буде оголошений олігархом”.

“Кризу прогнозують. Криза є прогнозованою і для Банкової.
Я не здивуюся, якщо ще цього року президент України піде по доволі незвичному шляху (а від нього можна очікувати будь-яких несподіванок).
Можна очікувати, що найближчим часом він може виступити з ідеєю дострокових президентських виборів, доки у нього є високі рейтинги.
Доки не має серйозних опонентів, і доки не має якоїсь певної електоральної альтернативи…”

21 травня 2021, Київ, Інтерфакс

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Новые владельцы земли, а, в первую очередь, это будут иностранцы, будут стимулировать новые миграционные процессы. Привозить сюда более дешевую рабочую силу, как это происходило во всем мире.
Когда в Украине появится новая дешевая рабочая сила, дешевле чем украинская рабочая сила, из Юго-Восточной Азии, из Африки, это может привести к новым негативным демографическим процессам в селе.
Там могут произойти столкновения интересов, учитывая консерватизм украинского села, учитывая ксенофобию.
Демографические процессы ближайшие 10 лет трудно прогнозируемы, но то, что демографическая картина изменится – это однозначно”, – рассказал историк, политолог, руководитель фонда “Украинская политика” Константин Бондаренко.

“Объявлена борьба олигархам. Вопрос только кто эти олигархи?
Вы знаете, я, от силы, могу насчитать 5-6 олигархов. Данилов говорит, что у нас есть минимум 13 олигархов.
Я думаю, что список будет расти. Соответственно, любой бизнесмен, который неугоден власти, будет объявлен олигархом”.

“Кризис прогнозируют. Кризис является прогнозируемым и для Банковой.
Я не удивлюсь, если еще в этом году президент Украины пойдет по довольно необычному пути (а от него можно ожидать любых неожиданностей).
Можно ожидать, что в ближайшее время он может выступить с идеей досрочных президентских выборов, пока у него есть высокие рейтинги.
Пока не имеется серьезных оппонентов, и пока не имеется какой-то определенной электоральной альтернативы…”

21 мая 2021, Киев, Интерфакс

Ваш отзыв

comments

Translate »