перший козацький

Не можна принижувати УПЦ і не порушувати Конституцію. Карен Нікіфоров

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Я бачу основним питанням і основним виходом – вироблення такої концепції, яка враховувала би релігійні вподобання більшості населення України.
А це, судячи і з опитувань, і з кількості громад (бо опитування, зрозуміло, маніпулятивні дуже часто), у нас є основна статистика – це статистика державної служби етнополітики і свободи совісті, яка каже, що найбільша релігійна організація, за кількістю громад, монастирів і священнослужителів – це Українська Православна Церква.
Найголовніше, що неможна не порушувати Конституцію України, стигматизуючи, демонізуючи, цю найбільшу релігійну організацію держави”, – поділився поглядом помічник народного депутата України, релігіознавець Карен Нікіфоров.

“З іншого боку, хочу відзначити, що, у відповідь на закид нашій опонентів, які закидають УПЦ, загалом як інституції, або Боголюдському організму, як зазначив владика, співпрацю з терористичними організаціями та державою-агресором.
У мене таке риторичне питання: якщо такі випадки відомі громадським активістам, чому вони не відомі органам державної безпеки і органам внутрішніх справ?”

30 червня відбувся круглий стіл, присвячений 25-річчю Конституції України «Основний закон України і його застосування в УПЦ», організований громадською спілкою “Миряни”.

30 червня 2021, Київ

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Я вижу основным вопросом и основным выходом – выработку такой концепции, которая учитывала бы религиозные предпочтения большинства населения Украины.
А это, судя и по опросам, и по количеству общин (так как опросы, разумеется, манипулятивные очень часто), у нас есть основная статистика – это статистика государственной службы этнополитики и свободы совести, которая говорит, что самая большая религиозная организация, по количеству общин, монастырей и священнослужителей – это Украинская Православная Церковь.
Самое главное, что нельзя не нарушать Конституцию Украины, стигматизируя, демонизируя, эту самую религиозную организацию страны”, – поделился взглядом помощник народного депутата Украины, религиовед Карен Никифоров.

“С другой стороны, хочу отметить, что в ответ на упрек нашей оппонентов, которые обвиняют УПЦ, в общем как институт, или Богочеловеческий организм, как отметил владыка, сотрудничество с террористическими организациями и государством-агрессором.
У меня такое риторический вопрос: если такие случаи известны общественным активистам, почему они не известны органам государственной безопасности и органам внутренних дел?”

30 июня состоялся круглый стол, посвященный 25-летию Конституции Украины «Основной закон Украины и его применение в УПЦ», организованный общественной союзом “Миряне”.

30 июня 2021, Киев

Ваш отзыв

comments

Translate »