перший козацький

С Церковью воевали и более жёсткие враги. Где они сейчас? Ян Таксюр

Share Button

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

“Моё выступление обращено к тем, кто пытается гнать Церковь.
Я не считаю, что с вами нельзя разговаривать. Вот я сейчас буду именно это делать.
Не побегут люди, когда вы нажмёте. Нажимали гораздо более жёсткие люди. Гораздо более жёсткие.
В 20-е годы прошлого столетия нажимали так, как не дай вам Бог взять на себя такой грех.
И ничего не произошло. К обновленцам не пошли, и не пойдут к этим.
Как пустую сейчас храмы ПЦУ, они будут пустовать.
Вы имеете дело с другой реальностью. Вы имеете дело с другими людьми. Это другие люди.
Они рассматривают свою жизнь не в контексте финансовом, не в контексте заработка, а в контексте отношений со своим Творцом”, – рассказал писатель, публицист, телеведущий Ян Таксюр.

“По поводу закона о переименовании и внесении нового имени нашей Церкви.
Я на пальцах объясню тем, кто пытается это делать.
Представьте себе, у вас есть семья. Пришли к вам домой чужие люди и говорят: «Всё. Вот вы неправильно женились, вы неправильно любите свою жену. Вы должны поменять к ней отношение, или мы вам новую жену найдём». Какой-то такой бред вам говорят.
Мать умирает. «А вы что там, какие-то песнопения возле неё, молитвы? Нет, нет, нет. Вот, пожалуйста, мы сейчас к вам пришлём человека, массовика. Він заспіває те, що потрібно співати, коли відходить людина з земного життя.»
Простите, я сейчас говорю абсурдные вещи, но это есть насилие в области духовной. Это есть насилие над человеческой бессметной душой”.

30 июня состоялся круглый стол, посвященный 25-летию Конституции Украины «Основной закон Украины и его применение в УПЦ», организованный общественной союзом “Миряне”.

30 июня 2021, Киев

-укр-

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом в бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

“Мій виступ звернений до тих, хто намагається гнати Церкву.
Я не вважаю, що з вами не можна розмовляти. Ось я зараз буду саме це робити.
Не побіжать люди, коли ви натиснете. Натискали набагато більш жорсткі люди. Набагато більш жорсткі.
У 20-ті роки минулого століття натискали так, як не дай вам Бог взяти на себе такий гріх.
І нічого не сталося. До обновленців не пішли, і не підуть до цих.
Як є порожні зараз храми ПЦУ, вони будуть порожні.
Ви маєте справу з іншою реальністю. Ви маєте справу з іншими людьми. Це інші люди.
Вони розглядають своє життя не в контексті фінансовому, не в контексті заробітку, а в контексті відносин зі своїм Творцем”, – розповів письменник, публіцист, телеведучий Ян Таксюр.

“З приводу закону про перейменування та внесення нового імені нашої Церкви.
Я на пальцях поясню тим, хто намагається це робити.
Уявіть собі, у вас є сім’я. Прийшли до вас додому чужі люди і кажуть: «Все. Ось ви неправильно одружилися, ви неправильно любите свою дружину. Ви повинні поміняти до неї відношення, або ми вам нову дружину знайдемо». Якусь таку маячню вам говорять.
Мати вмирає. «А ви що там, якісь піснеспіви біля неї, молитви? Ні, ні, ні. Ось, будь ласка, ми зараз до вас надішлемо людину, масовика. Він заспіває, що потрібно співати, коли відходіть людина з земного життя. »
Вибачте, я зараз говорю абсурдні речі, але це є насильство в області духовної. Це є насильство над людською бессметной душею “.

30 червня відбувся круглий стіл, присвячений 25-річчю Конституції України «Основний закон України і його застосування в УПЦ», організований громадською спілкою “Миряни”.

30 червня 2021, Київ

Ваш отзыв

comments

Translate »