перший козацький

Украинцы доверяют иностранным лидерам больше, чем своим. Илия Куса (укр)

Share Button

🔥 Підписуйтесь, вільні люди, давайте триматися разом у бурхливі часи!
А це резервний канал, на всякий пожежний 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будемо на зв’язку ✊

30 липня у прес-центрі інформаційного агентства “Інтерфакс-Україна” відбулася прес-конференція за результатами фокус-групового дослідження “Хто ми? Портрет українців очима українців”, проведеного спільно з соціологічною компанією “New Image Marketing Group”.

“Я б виділив 3 основні, фундаментальні особливості нашої зовнішньої політиків, які, як показують дослідження, власне, виходять з цього внутрішнього самосприйняття суспільства, і влади, як частини цього суспільства.
Перше – це те, що зовнішня політика України, дослідження це підтверджує, є провінційною по своїй суті. Тобто, це провінція.
Це ж проектується і на міжнародній арені.
Оскільки у українців не має відчуття спільного майбутнього, і, в принципі, якогось цілісного образу майбутнього України, оскільки немає приводів для національної гордості, оскільки є тотальна недовіра до національних еліт та держави, це призводить до схильності довіряти іншим. Довіряти зовнішнім силам, замість національних”, – розповів експерт з питань міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.

“Все це дуже серйозно, тому що породжується невільність зовнішньополітичного мислення.
Зовнішня політика України дуже уразлива перед зовнішніми впливами.
Оскільки національним елітам довіри немає, їх часто не сприймають, у них дуже швидко розчаровуються, існує схильність вважати інші еліти кращими, ніж свої”.

30 липня 2021, Київ, Інтерфакс-Україна

-рус-

🔥 Подписывайтесь, вольные люди, давайте держаться вместе в бурные времена!
А это резервный канал, на всякий пожарный 🧨 https://www.youtube.com/channel/UCni3Y81FrmY5B-Pxg2poyMQ
Будем на связи ✊

30 июля в пресс-центре информационного агентства “Интерфакс-Украина” состоялась пресс-конференция по результатам фокус-группового исследования “Кто мы? Портрет украинца глазами украинца”, проведенного совместно с социологической компанией “New Image Marketing Group”.

“Я бы выделил 3 основных, фундаментальных особенности нашей внешней политики, которые, как показывают исследования, собственно, исходят из этого внутреннего самовосприятия общества, и власти, как части этого общества.
Первое – это то, что внешняя политика Украины, исследования это подтверждают, является провинциальной по своей сути. То есть, это провинция.
Это же проецируется и на международной арене.
Поскольку в украинском обществе нет ощущения общего будущего, и, в принципе, некоего целостного образа будущего Украины, поскольку нет поводов для национальной гордости, поскольку существует тотальное недоверие к национальным элитам и государству, это приводит к склонности доверять другим. Доверять внешним силам, вместо национальных”, – рассказал эксперт по вопросам международной политики Украинского института будущего Илия Куса.

“Все это очень серьезно, потому что порождается несвободой внешнеполитического мышления.
Внешняя политика Украины очень уязвима перед внешними воздействиями.
Поскольку национальным элитам доверия нет, их часто не воспринимают, в них очень быстро разочаровываются, существует склонность считать другие элиты лучше, чем свои”.

30 июля 2021, Киев, Интерфакс-Украина

Ваш отзыв

comments

Translate »